Connect with us

Powered by

SME x startup

Pk-yrityksiin virtaa startup-maailmasta – hae mukaan törmäytyskonseptiin!

Tarinat

Pk-yrityksiin virtaa startup-maailmasta – hae mukaan törmäytyskonseptiin!

Suomen vienti ja asiantuntijoiden työllistäminen ovat pitkälti yhä perinteisten pk-yritysten harteilla. 2010-luvulla startup-aktiivisuus on kuitenkin lisääntynyt huimasti: nuoriin on tarttunut ennennäkemätön yrittäjyys- ja teknologiakipinä. Siihen ovat vaikuttaneet monet tekijät, kuten uuden sukupolven avoin ja rohkea asenne, globalisaatio, internetin tuomat mahdollisuudet, koulutuksen kansainvälistyminen, rahoituksen saatavuus sekä yrittäjäesikuvat ja menestystarinat.

Toisaalta myös suuryritysten haasteet ja automaation tuoma kustannushyöty ovat tuoneet kokenutta kaartia yrittäjiksi ja leikanneet perinteisiä työmahdollisuuksia nuorilta. Oma yritys on noussut varteenotettavaksi uravaihtoehdoksi. Yrittäjyysopetus on vahvistanut asemaansa kaikilla koulutusasteilla, ja yhteiskunnasta on tullut kaikin puolin myötämielisempi yrittäjyyttä kohtaan.

Startup- ja pk-yritysten yhteistyö alikäytetty voimavara

Startup-yritykset luovat Suomelle kilpailukykyä. Ne ovat tulevaisuutemme vientiyrityksiä. Alkuvaiheessa tiimeillä on kuitenkin valtavasti haasteita, kuten resurssit, rahoitus, kokemattomuus, asiakkaiden puute ja uskottavuus. Erityisesti kaksi viimeistä muodostavat helposti noidankehän. Accelerandossa ollaan lähdetty ratkaisemaan sitä pk-yrittäjien ja startup-kentän yhteistyöllä.

Suomessa on suuryritysten ympärillä jo paljon startup-pöhinää ja erityyppisiä ohjelmia, kiihdyttämöitä, corporate venture -toimintaa sekä hackathon-tapahtumia. Hyvä näin. Suuryritysten kompleksisuus ja kellotaajuus voi kuitenkin olla haaste aloittelevalle startupille. Hyvä ja innostunut alku voi johtaa yhteistyön liukenemiseen suuryrityksen moniportaisissa matriisiorganisaatioissa. Valmiudet nopeaan toimeenpanoon ja markkinoille vientiin eivät ole suuryritysten erityisvahvuus, puhumattakaan hankintamenettelyistä ja projektoinnista.

Tätä pohtiessa Accelerandossa on panostettu yhä enemmän pk-yrittäjien ja startup-firmojen yhteistyöhön. Pk-yrityksellä on aina pöydällään konkreettisia haasteita, joihin moniin löytyisi osaajia ja ratkaisuja tuhansista startup-yrityksistämme.

Pk-yrityksistä lähes 50 000 harjoittaa kansainvälistä liiketoimintaa. Startup-yritys voi siten saada pk-yritysyhteistyöstä kanavan maailmalle, referenssejä ja näin uskottavuutta toimintaansa. Pk-yrittäjä on ketterämpi päättäjä, nopeampi implementoimaan ja allokoimaan resursseja hyvälle hankkeelle kuin suuryritykset. Heillä on sopivaa kärsimättömyyttä, johon startup-kulttuuri sopii hyvin ketterine kehitysmalleineen.

Hae mukaan uuteen törmäytyskonseptiin!

Accelerando on pidemmän aikaa kerännyt tietoja Suomen startup-yrityksistä. Tässä joukossa on valtava voimavara vakiintuneemman pk-yrityskentämme uudistamiseen. Accelerando on yhdessä Tekesin kanssa kehittänyt toimivan törmäytyskonseptin, jossa voidaan kustannustehokkaasti löytää pk-yritykselle sopivia startup-kumppaneita. Konsepti varmistaa pk-kentän haasteiden ja startup-kentän huippuosaajien kohtaamisen oikealla tavalla ja oikeaan aikaan. Pk-yritykselle tuodaan kilpailukykyä, kustannustehokkuutta ja erottautuvuutta samalla, kun startup saa referenssejä, pilotointimahdollisuuksia ja asiakkaita.

Tänä vuonna jatkamme konseptimme laajentamista yhdessä Suomen Yrittäjien kanssa toteutetulla törmäytyspilotilla, johon haemme yrittäjärjestön jäsenkunnasta mukaan 3-5 valmistavan teollisuuden pk-yritystä. Törmäytyksen teemana on teollinen internet (Internet of Things, IoT).

Törmäytyksen hinta on enintään 5 000 euroa per yritys ja siihen voi hyödyntää Tekesin innovaatioseteliä tai tai ELY-keskusten Yritysten kehittämispalvelujen tukia.Accelerando auttaa tarvittaessa törmäytykseen valittuja yrityksiä rahoituksen haussa.

Hae mukaan 30.4. mennessä tällä lomakkeella. Mukaan valituille on tiedossa ainutlaatuinen tilaisuus todelliseen kilpailukykyloikkaan!

Jussi Heinilä, Co-Founder, Partner, Accelerando Oy
Joonas Mikkilä, järjestöpäällikkö, Suomen Yrittäjät

Lisätiedot:
Jussi Heinilä, Accelerando Oy, jussi.heinila@accelerando.fi, p. 040 5353873

http://www.tekes.fi/nyt/uutiset-2016/kohtaamisia-team-finland–talossa—pk-startup–tormaytys/

 

Continue Reading

Muita kategoriassa Tarinat

To Top