Connect with us

Powered by

SME x startup

Internet of Things -törmäytys

Milloin

Internet of Things -törmäytys

Accelerando ja Suomen Yrittäjät pilotoivat vuoden 2017 aikana pk-sektorin teollisuusyritysten ja digitaalisia tuotteita ja palveluita kehittävien startup-yritysten törmäyttämistä teollisen internetin (Internet of Things, IoT) teemalla.

Törmäytys tarjoaa pk-yritykselle ainutlaatuisen mahdollisuuden löytää ja hyödyntää ketterien startup-yritysten viimeisimpiä IoT-ratkaisuja.

Miten hakea mukaan?

Törmäytykseen voivat hakea valmistavan teollisuuden pk-yritykset, jotka ovat Suomen Yrittäjien jäseniä. Pilottiin valitaan 3-5 yritystä.

Törmäytyksen hinta on maksimissaan 5 000 euroa per yritys.

Kustannusten kattamiseen on haettavissa julkista tukea esimerkiksi Tekesin innovaatiosetelin tai Kiito-rahoituksen muodossa tai ELY-keskusten Yritysten kehittämispalvelujen kautta. Accelerando neuvoo tarvittaessa hakuprosessissa.

>> Hae mukaan täyttämällä tämä lomake viimeistään 30.6.2017

Otamme yhteyttä hakijoihin elokuun aikana.

Mitkä ovat törmäytyksen tavoitteita?

IoT mahdollistaa yritykselle mm. älykkäämpiä tuotteita ja tehokkaampia prosesseja, uusia liiketoimintamalleja, asiakkaiden sitouttamista, automaation laajentamista ja tekoälyn hyödyntämistä.

Törmäytyksen konkreettisina tavoitteina ovat:

  1. Yritysten kilpailukyvyn parantaminen digitalisaatioratkaisujen avulla sekä tuotannossa, palveluissa että lopputuotteiden kehittämisessä.
  2. Pk-yritysten ja startupien kasvun ja kansainvälistymisen kiihdyttäminen.
  3. Teollisuuden digitalisaation hyödyntämisen edistäminen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan kiihdyttäminen ja kasvattaminen.
  4. Pk- ja startup-yritysten törmäytysmallin hiominen ja kehittäminen.

Miten törmäytys etenee?

Törmäytysprosessi vie noin 2-3 kuukautta ja etenee seuraavasti:

  1. Törmäytykseen osallistuvien pk-yritysten valinta ja PK-yritysten tarpeiden kartoitus sekä mahdollisuuksien avaaminen (kevät/kesä).
  2. Pk-yritysten tarpeita vastaavien startupien kartoitusta, suodattamista ja valintaa yli 2 000 vaihtoehdon joukosta (kesä).
  3. Törmäytystilaisuudet, joissa pk-yritykset ja startupit kohtaavat ja joissa startup-yritykset esittelevät ratkaisuja pk-yritysten esittämiin haasteisiin (syksy).

Onko törmäytystä kokeiltu aikaisemmin?

Kyllä on. Törmäytyksen pohjana on Accelerandon kehittämä pk- ja startup-yritysten kohtauttamismalli, jota se on testannut yhdessä Tekesin kanssa syksyllä 2016.
Testiin osallistui kolme teollisuusyritystä ja yksistään yhden pitching-päivän aikana ne löysivät yhteensä 27 potentiaalista startup-kumppania.

Miksi startup-yhteistyö kannattaa?

Accelerandon kokemusten ja aiheesta tehtyjen tutkimusten mukaan digitalisaatioon keskittynyt startup-yhteistyö näkyy pk-yrityksessä toiminnan tehostumisena, uusien tuotteiden ja lisäarvopalvelujen kehittymisenä, monikanavaisen myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun edistymisenä, modernien menetelmien omaksumisena, kilpailukyvyn vahvistumisena ja erottautumisena.

Valmiita tai puolivalmiita digitaalisia tuotteita ja palveluja toimittava startup on ketterä kumppani, kun puhutaan todellisesta implementoinnista ja teollisen pk-yrityksen digiloikasta.

Suomessa on yli 2 000 digitaalisen sektorin startupia, joilla on huimasti annettavaa myös valmistavalle teollisuudelle. Niillä on esittää ratkaisuja ongelmiin, jotka on usein melko suoraviivaisesti siirrettävissä tuotantokäyttöön.

Lisätietoja:
Jussi Heinilä, Accelerando Oy, jussi.heinila@accelerando.fi, p. 040 535 3873

Continue Reading

Muita kategoriassa Milloin

To Top