Connect with us

Powered by

SME x startup

ENGLANTI–SUOMI STARTUP-SANASTO

Sanasto

ENGLANTI–SUOMI STARTUP-SANASTO

Sanaston lähteenä käytetty Lean Startup -sanastoa (https://theleanstartup.fi/), jota Suomen Yrittäjien toimitus on täydentänyt yleisillä Startup-sanoilla.

ENGLANTI

SUOMI

Accelerator Bisneskiihdyttämö
Acquisition Yritysosto
Agile Ketterä
Angel investor Enkelisijoittaja
Baseline Lähtötaso
Batch Tuotantoerä
Benchmark Vertailukohde
Black swan Musta joutsen, tuntematon yllättävä tekijä
Break-even Kassavirta tasapainossa
Bridge loan Tilapäislaina
Build – Measure – Learn Rakenna-mittaa-opi
Burn rate Kassavarojen kulutusvauhti
Buyout Yritysosto
Capital Pääoma
Cashflow Kassavirta
Churn rate Vaihtuvuusaste
Conversion rate Konversioaste
Convertible debt Vaihtovelkakirjalaina
Cost per acquisition (CPA) Hankintakohtainen hinta
Co-working space Yhteystyötila
Customer development Asiakaskehittäminen
Customer lifetime value (LTV) Asiakkaan elinkaariarvo
Decacorn Yli kymmenen miljardin arvoinen startup
Debt financing Velkarahoitus
Design thinking Muotoiluajattelu
Dinosaur Dinosaurus, perinteinen jäykkä suuryritys
Disruption Mullistava innovaatio tai liiketoimintamalli
Due diligence Startupin tietojen faktantarkastus
Early adopter Varhainen omaksuja
Engine of growth Kasvumoottori
Exit Irtautuminen, osakkeiden myynti
Experimentation Kokeilu
Freemium Ilmaisversio
Gross metrics Kokonaismittarit
Growth engine Kasvumoottori
Growth hypothesis Kasvuhypoteesi
Growth model Kasvumalli
Hockey stick growth Lätkämailan muotoinen kasvu
Incentive system Kannustinjärjestelmä
Incubator Yrityshautomo
Innovation Accounting Innovointikirjanpito
IPO, Initial Public Offering Pörssilistautuminen
Lead investor Johtava sijoittaja sijoituskierroksella
Leap-of-faith Uskomusloikka
Leap-of-faith assumption Uskomusolettamus
Leap-of-faith hypothesis Uskomushypoteesi
Leap-of-faith questions Uskomuskysymys
Liquidation (Omaisuuden) likvidointi
MBO, Management buyout Yrityksen toimiva johto ostaa yrityksen
MVP, Minimum viable product Yksinkertaisin toimiva versio tuotteesta
NDA, Non-disclosure agreement Salassapitosopimus
Pitch Myyntipuhe
Portfolio company. Portfolioyritys
Proof of concept Idean testaus
Retention rate Pysyvyysaste
ROI, return on investment Sijoituksen tuotto
Round Sijoituskierros
SaaS, Software as a Service Ohjelmisto palveluna
Scalable Skaalattava
SME, Small or medium-sized enterprise Pieni- tai keskisuuri yritys
Spin-off Omasi yritykseksi eriytetty liiketoiminta
Startup Alkuvaiheen kasvuyritys
Stealth mode Salamoodi
Unicorn Yksisarvinen eli yli miljardin arvoinen listaamaton startup
UX, User experience Käyttökokemus
Valuation Arvostustaso
Value add Lisäarvo
Value capture Arvon haltuunotto
Value creation hypothesis Arvontuottohypoteesi
VC, Venture Capitalist Pääomasijoittaja
Venture capital Riskipääoma
Viral growth Viraalikasvu
Continue Reading
To Top